Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thành Long

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TIN TỨC GIÁO DỤC  (17 bài)

11933937

VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA TỔ TIẾNG ANH

Ở học kỳ I, tổ Tiếng Anh đã triển khai và thực hiện ba chuyên đề, gồm ba bộ môn: Âm Nhạc, Thể Dục, Tiếng Anh. Mục đích nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học của thầy và trò trường THCS Thành Long nói chung, và của các bộ môn trong tổ Tiếng Anh nói riêng. Bộ môn...

BÀI GIẢNG  (91 bài)

GIÁO ÁN  (83 bài)TƯ LIỆU  (4 bài)

PGD Châu Thành - Hướng dẫn Hội giảng năm 2016 - 2017

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 456/HD-PGDĐT Châu Thành, ngày 12 tháng 9 năm 2016 HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2016 – 2017 Kính gửi: - Hiệu trưởng...

TỔNG HỢP  (13 bài)

CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG THCS THÀNH LONG

Năm học 2016 - 2017 chi bộ trường THCS Thành Long có 13 đồng chí Đảng viên. Góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. STT HỌ VÀ TÊN ĐẢNG CHÍNH QUYỀN 1 Bà: Nguyễn Thị Bời Bí thư Hiệu trưởng 2 Ông: Nguyễn Thế Hoàng P. Bí...

Thành viên tích cực